1. Jakie są główne twierdzenia platońskiego idealizmu?

Please select 2 correct answers

Poprawnie! Niepoprawnie!

2. Czym platońskie idee różnią się od przedmiotów fizycznych?

Poprawnie! Niepoprawnie!

3. Na czym polega anamneza?

Poprawnie! Niepoprawnie!

Lekcja 5
Wracasz do początku.
Spróbuj jeszcze raz!
Moc heraklitejska
Możesz iść dalej, ale uważaj! Twoja moc jest zmienna; może zabraknąć Ci jej do przejścia kolejnego poziomu! Może warto spróbować jeszcze raz?
Moc mędrca
Zgłębiłeś istotę tego odcinka! Masz wystarczającą moc, by pewnie iść dalej!