1. Jakie zdolności ma sokratejska dusza?

Please select 2 correct answers

Poprawnie! Niepoprawnie!

2. Jakimi 3 głównymi cechami według Sokratesa charakteryzuje się człowiek cnotliwy?

Please select 3 correct answers

Poprawnie! Niepoprawnie!

3. Co głosi intelektualizm etyczny?

Poprawnie! Niepoprawnie!

Lekcja 4
Wracasz do początku.
Spróbuj jeszcze raz!
Moc heraklitejska
Możesz iść dalej, ale uważaj! Twoja moc jest zmienna; może zabraknąć Ci jej do przejścia kolejnego poziomu! Może warto spróbować jeszcze raz?
Moc mędrca
Zgłębiłeś istotę tego odcinka! Masz wystarczającą moc, by pewnie iść dalej!