Obejrzyj film

Obejrzyj uważnie poniższy film i postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji.

Posłuchaj klasyka

Doczytaj

Arystoteles (384–322 przed Chr.) – jeden z największych uczonych w historii ludzkości; student w Akademii Platona, a potem twórca własnej szkoły, nazwanej Likejonem. Wychowawca Aleksandra Wielkiego. Dzieła Arystotelesa wywarły wielki wpływ na filozofię średniowieczną (w tym szczególnie na myśl św. Tomasza z Akwinu), a jego fizyka dominowała w nauce aż do XVII w.

Substancja (łac. sub – pod; stare – stać) – każda rzecz, która pozostaje sobą pomimo zmian; według Arystotelesa w każdej substancji-rzeczy zmieniają się przypadłości (nieistotne, zależne od okoliczności cechy), ale ona sama trwa niezmienna i ta sama aż do swego unicestwienia.

Teoria aktu i możności – teoria Arystotelesa, według której każda zmiana polega na przechodzeniu od stanu, w którym dany byt może być (od możności), do stanu, w którym on faktycznie jest (do aktu); każdy byt jest – na mocy swej natury – wyposażony w pewne możności, które realizują się (stają się aktualne) dopiero dzięki czynnikom zewnętrznym.

Hylemorfizm (gr. υλη, hyle – drewno, materia; μορφή, morfé – kształt, forma) – pogląd filozoficzny, według którego każdy byt składa się z materii (tworzywa) i formy, dzięki której ma on określony kształt, specyficzny sposób działania i należy do danego gatunku.

Pofilozofuj

  1. Czym formy Arystotelesa różnią się od idei Platona?
  2. Jak sądzisz: czy Arystoteles mógłby przyjąć koncepcje anamnezy i nieśmiertelności duszy? Odpowiedź uzasadnij.

Quiz

Chcesz iść dalej? Sprawdź, czy udało Ci się uzyskać wystarczającą ilość mocy i czy możesz przejść do wyższego poziomu!

Teraz jesteś na poziomie VI . Jest to poziom Aktów. Czy potrafiłeś zaktualizować swój potencjał, przyswajając wystarczającą ilość wiedzy do pokonania kolejnego poziomu?

Zaznacz właściwe pola (uwaga, może być kilka poprawnych odpowiedzi!):

1. W jakim celu Arystoteles wprowadza rozróżnienie na substancję i przypadłości?

Poprawnie! Niepoprawnie!

2. W jakim celu Arystoteles wprowadza rozróżnienie na akt i możność?

Poprawnie! Niepoprawnie!

3. W jakim celu Arystoteles wprowadza rozróżnienie na materię i formę?

Please select 2 correct answers

Poprawnie! Niepoprawnie!

Lekcja 6
Wracasz do początku.
Spróbuj jeszcze raz!
Moc heraklitejska
Możesz iść dalej, ale uważaj! Twoja moc jest zmienna; może zabraknąć Ci jej do przejścia kolejnego poziomu! Może warto spróbować jeszcze raz?
Moc mędrca
Zgłębiłeś istotę tego odcinka! Masz wystarczającą moc, by pewnie iść dalej!