Obejrzyj film

Obejrzyj uważnie poniższy film i postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji.

Doczytaj

Leucyp (Leukippos) z Miletu (ok. 480–420 przed Chr.) – filozof grecki, uczeń Zenona z Elei i nauczyciel Demokryta z Abdery. Uznawany za twórcę atomizmu i mechanicyzmu, według którego wszystkie zjawiska można wyjaśnić przez ruch atomów. 

Demokryt z Abdery (ok. 460–370 przed Chr.) – filozof grecki, obok Leucypa najbardziej znany obrońca atomizmu. W starożytności doktrynę Demokryta przyjęli z niewielkimi modyfikacjami epikurejczycy, a w późniejszych wiekach odnowili ją niektórzy z twórców nowożytnej nauki. Demokryt był nazywany uśmiechniętym filozofem. 

Melissos z Samos (V w. przed Chr.) – filozof ze szkoły eleackiej, drugi, obok Zenona z Elei, wybitny uczeń Parmenidesa, a także nauczyciel atomisty Leucypa. W odróżnieniu od swojego mistrza uznał, że byt jest nieskończony przestrzennie.

Lukrecjusz (Tytus Lukretius Carus, 99/94–55/51 przed Chr.) – filozof rzymski ze szkoły epikurejskiej, zwolennik atomizmu, autor poematu filozoficznego O naturze rzeczy, w którym przedstawia wierszem tezy Epikura. 

Atomizm (od gr. α´τομος, atomos – niepodzielny) – pogląd, według którego istnieją atomy, czyli najmniejsze (i niepodzielne) cząstki materii.

Materializm (od łac. materialis – cielesny, materialny) – pogląd, według którego istnieją tylko ciała lub że wszystko, co istnieje, sprowadza się do materii – tworzywa przyrody. 

Naturalizm (od łac. natura – przyroda) – pogląd, według którego istnieje tylko przyroda. 

Dualizm (od gr. δύο, duo – dwa) – pogląd, według którego w całości rzeczywistości lub w danym bycie można wyróżnić dwa istotne elementy; w przypadku człowieka są to dusza (umysł) i ciało.

Pofilozofuj

  1. Czy według Ciebie czysto geometryczne i pozbawione masy atomy można uznać za materialne? 
  2. Przepisz do zeszytu poniższą tabelkę i w odpowiednie rubryki wpisz imiona Talesa, Anaksymenesa, Anaksymandra, Heraklita, Empedoklesa, Parmenidesa i Demokryta. Jeśli poglądy danego filozofa można interpretować dwojako, wpisz go w dwóch miejscach, zaznaczając w każdym przypadku, jaki element jego filozofii przemawia za stosowną interpretacją.

Quiz

Chcesz iść dalej? Sprawdź, czy udało Ci się uzyskać do tej pory wystarczającą ilość mocy i czy możesz przejść do wyższego poziomu!

Teraz jesteś na poziomie III . Jest to poziom Atomów. Sporo już wiesz, ale musisz jeszcze wiele elementów poskładać ze sobą, żeby stać się prawdziwym mędrcem. Nie poddawaj się!

Zaznacz właściwe pola (uwaga, może być kilka poprawnych odpowiedzi!):

1. Jakie cechy wspólne posiadają atomy wedle koncepcji starożytnych filozofów i czym różnią się jeden od drugiego?

Please select 2 correct answers

Poprawnie! Niepoprawnie!

2. Czy według starożytnych atomistów w świecie istnieje coś poza atomami?

Poprawnie! Niepoprawnie!

3. Jak w trakcie dziejów filozofii i nauki zmieniało się pojęcie atomu?

Poprawnie! Niepoprawnie!

Lekcja 3
Wracasz do początku.
Spróbuj jeszcze raz!
Moc heraklitejska
Możesz iść dalej, ale uważaj! Twoja moc jest zmienna; może zabraknąć Ci jej do przejścia kolejnego poziomu! Może warto spróbować jeszcze raz?

 

 

W celu ponownego rozwiązania testu odśwież stronę (klawisz F5).