Obejrzyj film

Obejrzyj uważnie poniższy film i postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji.

Posłuchaj klasyka

Doczytaj

Sokrates (470–399 przed Chr.) – filozof grecki. Mimo że sam nie pozostawił żadnych dzieł, dzięki dialogom Platona stał się najsłynniejszą postacią filozofii greckiej. Sokrates był zwolennikiem intelektualizmu etycznego, czyli poglądu, że cnota jest wiedzą. Skazano go na śmierć za rzekomą bezbożność i zły wpływ na młodzież. Ostatni etap życia Sokratesa przedstawił Platon w trzech dialogach: Obrona Sokratesa, Kriton i Fedon. 

John Henry Newman (1801–1890) – filozof i duchowny angielski; kardynał Kościoła katolickiego; jeden z najwybitniejszych w historii apologetów chrześcijańskich (obrońców wiary). W dziele Logika wiary przedstawił oryginalną koncepcję wiary religijnej i jej relacji do rozumu.

Justyn Męczennik (ok. 100–165) – uważany za pierwszego filozofa chrześcijańskiego, założył własną szkołę w Rzymie. Głosił, że w filozofii greckiej rozsiane są ziarna prawdy, którą w pełni objawił Chrystus. Wskutek donosu Justyna Męczennika skazano i ścięto za panowania cesarza Marka Aureliusza.

Erazm z Rotterdamu (1467– 1536) – filozof, filolog i teolog niderlandzki (holenderski), jeden z najwybitniejszych umysłów renesansowych; autor satyrycznego dzieła Pochwała głupoty.

Dusza (gr. ψυχή, psyché) – w filozofii greckiej: zasada życia lub podmiot specyficznie ludzkich czynności. 

Cnota (gr. αρετή, areté) – sprawność moralna; za jej najważniejszy czynnik Sokrates uznawał wiedzę o dobru i złu. 

Sumienie – zdolność do moralnej samooceny ludzkich czynów; Sokrates wiązał ją z daimonionem – głosem pochodzącym od ducha lub boga.

Relatywizm (od łac. relativus – względny) – pogląd głoszący względność prawdy, dobra lub innych wartości.

Pofilozofuj

  1. Jak w świetle idei duszy, cnoty i sumienia rozumiesz hasło filozofii Sokratesa „poznaj samego siebie!”? 
  2. Jak sądzisz, czy ważniejsze jest poznanie ostatecznych zasad przyrody, czy własnej duszy? Odpowiedź uzasadnij.

Quiz

Chcesz iść dalej? Sprawdź, czy udało Ci się uzyskać do tej pory wystarczającą ilość mocy i czy możesz przejść do wyższego poziomu!

Teraz jesteś na poziomie IV . Jest to poziom Cnót. Dużo już wiesz, umiesz i dzielenie pokonujesz kolejne poziomy. Ale czy Twoja wiedza o dobru jest wystarczajaca, żeby dobrze wypełnić kolejny test?

Zaznacz właściwe pola (uwaga, może być kilka poprawnych odpowiedzi!):

1. Jakie zdolności ma sokratejska dusza?

Please select 2 correct answers

Poprawnie! Niepoprawnie!

2. Jakimi 3 głównymi cechami według Sokratesa charakteryzuje się człowiek cnotliwy?

Please select 3 correct answers

Poprawnie! Niepoprawnie!

3. Co głosi intelektualizm etyczny?

Poprawnie! Niepoprawnie!

Lekcja 4
Wracasz do początku.
Spróbuj jeszcze raz!
Moc heraklitejska
Możesz iść dalej, ale uważaj! Twoja moc jest zmienna; może zabraknąć Ci jej do przejścia kolejnego poziomu! Może warto spróbować jeszcze raz?
Moc mędrca
Zgłębiłeś istotę tego odcinka! Masz wystarczającą moc, by pewnie iść dalej!

 

 

W celu ponownego rozwiązania testu odśwież stronę (klawisz F5).