1. W jakim celu Arystoteles wprowadza rozróżnienie na substancję i przypadłości?

Poprawnie! Niepoprawnie!

2. W jakim celu Arystoteles wprowadza rozróżnienie na akt i możność?

Poprawnie! Niepoprawnie!

3. W jakim celu Arystoteles wprowadza rozróżnienie na materię i formę?

Please select 2 correct answers

Poprawnie! Niepoprawnie!

Lekcja 6
Wracasz do początku.
Spróbuj jeszcze raz!
Moc heraklitejska
Możesz iść dalej, ale uważaj! Twoja moc jest zmienna; może zabraknąć Ci jej do przejścia kolejnego poziomu! Może warto spróbować jeszcze raz?
Moc mędrca
Zgłębiłeś istotę tego odcinka! Masz wystarczającą moc, by pewnie iść dalej!