1. Jakie racje za sceptycyzmem podał Agryppa?

Please select 3 correct answers

Poprawnie! Niepoprawnie!

2. Na czym polega sceptycyzm probabilistyczny?

Poprawnie! Niepoprawnie!

3. Na czym polega sceptycyzm częściowy?

Poprawnie! Niepoprawnie!

Lekcja 8
Wracasz do początku.
Spróbuj jeszcze raz!
Moc heraklitejska
Twoja moc jest zmienna. Może nie warto poprzestać na takim wyniku?
Zgłębiłeś istotę tego odcinka i całego kursu !