1. Co głosi Epikurejski hedonizm?

Poprawnie! Niepoprawnie!

2. Jaki rodzaj przyjemności jest według Epikura najwartościowszy?

Poprawnie! Niepoprawnie!

3. Dlaczego Epikur sądzi, że wszystkie cierpienia łatwo znieść?

Poprawnie! Niepoprawnie!

Lekcja 7
Wracasz do początku.
Spróbuj jeszcze raz!
Moc heraklitejska
Możesz iść dalej, ale uważaj! Twoja moc jest zmienna; może zabraknąć Ci jej do przejścia kolejnego poziomu! Może warto spróbować jeszcze raz?
Moc mędrca
Zgłębiłeś istotę tego odcinka! Masz wystarczającą moc, by pewnie iść dalej!