1. Czego dotyczy spór monizmu z pluralizmem?

Poprawnie! Niepoprawnie!

2. Co jest przedmiotem sporu między wariabilizmem a statyzmem?

Poprawnie! Niepoprawnie!

3. Jaką tezę miał sprowadzić do absurdu argument Zenona z Elei dotyczący Achillesa i żółwia?

Poprawnie! Niepoprawnie!

Lekcja 2
Wracasz do początku
Spróbuj jeszcze raz!
Moc heraklitejska
Możesz iść dalej, ale uważaj! Twoja moc jest zmienna; może zabraknąć Ci jej do przejścia kolejnego poziomu! Może warto spróbować jeszcze raz?
Moc mędrca
Zgłębiłeś istotę tego odcinka! Masz wystarczającą moc, by pewnie iść dalej!