1. Kto zadał pierwsze znane nam pytanie filozoficzne?

Poprawnie! Niepoprawnie!

2. Jak brzmiało to pytanie?

Poprawnie! Niepoprawnie!

3. Jakich zagadnień dotyczyły różnice zdań między jońskimi filozofami przyrody?

Poprawnie! Niepoprawnie!

4. Czy w swoich badaniach filozofowie jońscy zakładali, że przyroda jest wieczna?

Poprawnie! Niepoprawnie!

Lekcja 1
Wracasz do początku.
Spróbuj jeszcze raz!
Moc heraklitejska
Możesz iść dalej, ale uważaj! Twoja moc jest zmienna; może zabraknąć Ci jej do przejścia kolejnego poziomu! Może warto spróbować jeszcze raz?
Moc mędrca
Zgłębiłeś istotę tego odcinka! Masz wystarczającą moc, by pewnie iść dalej!